Portal de subvencions Illenc

Publicat el 02/02/2017

Literatura, pensament, còmic i il·lustració. Convocatòria 2017

 

SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE L’EDICIÓ I PROMOCIÓ DE LA LITERATURA, EL PENSAMENT, EL CÒMIC I LA IL·LUSTRACIÓ A LES ILLES BALEARS

Pressupost anual: 160.000 €

Línies de subvenció:

 a) SUPORT A LA MOBILITAT

Suport a la mobilitat dels autors, investigadors i agents culturals per assistir a esdeveniments fora de l’illa de residència.

Beneficiaris

Empreses editorials de les Illes Balears.

Els creadors i investigadors de les Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les Illes independentment de la seva residència fiscal.

Projectes que se subvencionen

Assistència a fires, festivals, jornades professionals i presentacions a fora de l’illa de residència.

Despeses que cobreix

Desplaçaments i allotjament.

Imports màxims

 

Cal justificar el desplaçament i l’estada amb factures. Només es pagarà l'import justificat fins a arribar als màxims anteriors.

 

b) SUPORT A L’EDICIÓ

Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre.

Beneficiaris

Empreses editorials de les Illes Balears i les de fora que treballin amb autors de les Illes.

Les persones físiques que estiguin donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb l'edició editorial.

 Projectes que se subvencionen

Traduccions d'obres d'autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució a l'exterior.

Edició d'originals d'autors naturals o residents a les Illes Balears amb projecte de projecció exterior.

Despeses que cobreix

Producció, disseny, maquetació, traducció i avançament de drets d’autor.

Import màxim

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases (punt 4.3. de la convocatòria) fins a un màxim de 6.000 € per projecte.

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

 

c) SUPORT A LA PROJECCIÓ EXTERIOR

Suport a les activitats de projecció exterior de l’àmbit literari.

Beneficiaris

Empreses editorials de les Illes Balears i les de fora que treballin amb autors de les Illes.

Creadors de les Illes Balears i agents culturals que treballin amb autors de les Illes.

Projectes que se subvencionen

Organització de presentacions.

Assistència a fires, festivals i jornades professionals.

Producció de material gràfic per a la projecció exterior.

Qualsevol activitat de promoció que suposi desplaçament fora de l’illa de residència.

Despeses que cobreix

Desplaçament, allotjament i quilometratge. 

Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

Edició i traducció de material gràfic.

Import màxim

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases (punt 4.3. de la convocatòria) fins a un màxim de 6.000 € per projecte.

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

 

Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

Obligacions dels beneficiaris

Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

S’ha de fer constar el patrocini en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l'ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

Termini de presentació de sol·licituds

15 dies abans de l’inici de l'activitat.

S'accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2017.

Presentació de sol·licituds a qualsevol registre oficial o mitjançant correu administratiu.

 

Més informació:

subvencions@illenc.cat / subvencions@iebalearics.org

 

 

 

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.